Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα: Κοπή δέντρων και απομάκρυνση πάγκων – καθισμάτων από την παραλία Πηγαδάκια Χαλκουτσίου

Προς: Δήμαρχο Ωρωπού, κ Γιάννη Οικονομάκο
Κοιν.: Αντιδημάρχους Ωρωπού, Δημοτικούς Συμβούλους Ωρωπού


Α.Π. 20348
Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2011


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Όπως μας ενημέρωσε ο εξωραϊστικός Σύλλογος «Το Καμάρι» έχουν κοπεί στην παραλία στη θέση Πηγαδάκια του Χαλκουτσίου 13 δέντρα (Αρμυρίκια) και έχουν απομακρυνθεί 5 πάγκοι – καθίσματα που είχαν τοποθετηθεί από τα μέλη του Συλλόγου με προσωπικά τους έξοδα κατόπιν μάλιστα γραπτής άδειας της Δημοτικής Αρχής (Αρ. Πρωτ. 5437/26.06.07 και 9773/22.10.08). Σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου η εν λόγω κοπή δέντρων και η απομάκρυνση των πάγκων έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθεί επιχείρηση που εκμεταλλεύεται μέρος της παραλίας. Όπως μάλιστα καταγγέλλεται σε έγγραφο που σας έχει αποσταλεί, η συγκεκριμένη επιχείρηση καταλαμβάνει μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας από τον χώρο που της διατίθεται ως προβολή, γεγονός που αν ισχύει εγείρει εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τον έλεγχο που ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το αντίτιμο που καταβάλει η επιχείρηση στον Δήμο.
Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν η κοπή των δέντρων και η απομάκρυνση των πάγκων – καθισμάτων έγινε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και έγκρισης από την Δημοτική Αρχή. Επίσης ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν η δημοτική αρχή έχει αδειοδοτήσει γραπτώς την συγκεκριμένη επιχείρηση να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο του δικαιώματος προβολής της επιχείρησης, τι ποσό καταβάλει για την υπέρβαση των ορίων προβολής και με ποιο σκεπτικό (αν τελικά έχει δοθεί σχετική άδεια) παραχωρήθηκε χώρος που έχει διαμορφωθεί με έξοδα των μελών του εξωραϊστικού συλλόγου ώστε να αποτελεί χώρο ελεύθερης πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Τέλος ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες επανατοποθέτησης των πάγκων - καθισμάτων και των δέντρων που κόπηκαν με έξοδα του υπευθύνου για την απομάκρυνσή τους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΔΗΣΩ

Βασίλης Οικονόμου
Ελένη Βαρνάβα – Καραγιάννη
        Βασίλης Λέκκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου