Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-04-2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ωρωπός,  15-04-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                           Αριθμ. Πρωτ. 6317

                                              
             ΠΡΟΣ
1.      Τον Δήμαρχο
2.       Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

        Παρακαλούμε να  προσέλθετε  σε ειδική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει στις 19 Απριλίου 2011 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
 Έγκριση  απογραφής της περιουσίας  του Δήμου-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

3 σχόλια:

 1. Κείμενο με το παρακάτω περιεχόμενο διανεμήθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 15-4-2011 του Τ.Σ. Αφιδνών από τοπικό σύμβουλο που ανήκει στο συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής.

  ΘΕΜΑΤΑ: 1. EΠEΜΒAΣH ΙΔIΩTH ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
  2. «ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΩΡΕΙΟΥ
  Η Δημοτική Κοινότης Αφιδνών αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει τον Δήμο Ωρωπού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Αρχή κριθεί απαραίτητο, για δύο θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες.

  Ι
  Το πρώτο συνίσταται στην εδώ και ένα (1) μήνα περίπου, επίστρωση με χαλίκι τμήματος τεσσάρων έως πέντε περίπου στρεμμάτων Κοινοτικής εκτάσεως συνολικής επιφανείας είκοσι τεσσάρων (24) περίπου στρεμμάτων στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Η εν λόγω επίστρωση με χαλίκι φέρεται να έγινε από γνωστό ιδιώτη επιχειρηματία της περιοχής ο οποίος ασχολείται με την επ' ανταλλάγματι διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, δεξιώσεων κλπ) σε παρακείμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του, με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση του ανωτέρω τμήματος ως χώρου σταθμεύσεως των οχημάτων των πρoσερχoμένων στις διοργανούμενες από αυτόν κοινωνικές εκδηλώσεις προσώπων. Ήδη δε φέρεται να χρησιμοποιείται από τον εν λόγω επιχειρηματία για τον σκοπό αυτό. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ανωτέρω έκταση προορίζεται για την μελλοντική εγκατάσταση του νέου Σχολείου της Κοινότητας για το οποίο αρκετοί άνθρωποι αγωνίζονται επί σειρά ετών, αιτούμεθα από τον Δήμο
  Α. Να μας πληροφορήσει:
  1 ) Αν ο Δήμος τελεί σε γνώση του γεγονότος της επίστρωσης με χαλίκι τμήματος της ανωτέρω εκτάσεως, το πρόσωπο για λογαριασμό και με δαπάνες του οποίου έγινε η επίστρωση και αν χρησιμοποιείται πράγματι από το πρόσωπο αυτό ως θέση στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα.
  2) Αν η επίστρωση με χαλίκι και η χρήση ως υπαιθρίου χώρου σταθμεύσεως έγινε με την έγκριση του Δήμου, (ήτοι δυνάμει συγκεκριμένης δικαιοπραξίας νομίμως συναφθείσης), ή πρόκειται για αυθαίρετη επέμβαση του ιδιώτη σε κοινοτική περιουσία και οικονομική εκμετάλλευση αυτής.
  3) Στην δεύτερη περίπτωση σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος εναντίον του υπευθύνου προς άρσιν της παράνομης επεμβάσεώς του στην ανωτέρω κοινοτική έκταση, της διασφάλισης του γεγονότος ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον από τον ίδιο ή τρίτους και την αποζημίωση χρήσεως που ενδεχομένως δικαιούται να αξιώσει ο Δήμος από αυτόν για την έως τώρα χρήση του.
  Β. Σε περίπτωση που η εκ μέρους του ιδιώτη ως άνω επέμβαση έγινε δυνάμει συγκεκριμένης εννόμου σχέσεως συνδέουσας αυτόν και τον Δήμο
  1) Να προσκομισθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η σχετική δικαιοπραξία που συνδέει τον Δήμο με τον ιδιώτη και του παρέχει το σχετικό δικαίωμα, (σύμβαση ή μονομερής δικαιοπραξία), ώστε να πληροφορηθούμε i) σε ποιαν έννομη σχέση αφορά αυτή, ii) αν είναι επαχθής ή χαριστική και στην πρώτη περίπτωση έναντι ποιου ανταλλάγματος του ιδιώτη προς τον Δήμο iii) ποιος είναι ο ιδιώτης αντισυμβαλλόμενος του Δήμου και iv) από ποιους εκπροσωπήθηκε ο Δήμος κατά την κατάρτιση της.
  2) Με βάση ποίαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενεκρίθη η κατάρτιση της ανωτέρω δικαιοπραξίας του Δήμου με τον ιδιώτη και ποιοι εξουσιοδοτήθηκαν για την σχετική διαπραγμάτευση και υπογραφή της για λογαριασμό του Δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΙΙ
  Επί του επιστρωθέντος με χαλίκι τμήματος της ανωτέρω κοινοτικής εκτάσεως ευρίσκετο σταθμευμένο το υπ' αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6118 κοινοτικό λεωφορείο, το οποίο εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς μεταξύ 2 και 3 Απριλίου 2011. Σημειωτέον ότι το εν λόγω λεωφορείο το οποίο αποτελεί κοινοτική περιουσία έφερε κανονικά μέχρι το χρόνο της εξαφάνισής του πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ είχαν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας αυτού για το έτος 2011. Το εν λόγω συμβάν φαίνεται να συσχετίζεται με τα ανωτέρω εκτεθέντα περί της ενάρξεως ιδιωτικής εκμεταλλεύσεως της συγκεκριμένης εκτάσεως εφ' ης αυτό ευρίσκετο σταθμευμένο. Εν όψει τον ανωτέρω αιτούμεθα
  Α. να μας πληροφορήσετε
  Αν ο Δήμος τελεί σε γνώση του γεγονότος της «εξαφάνισης» του εν λόγω λεωφορείου και από πότε, ή - αν το εν λόγω όχημα έχει μεταφερθεί από τον Δήμο κάπου αλλού- πού και για ποιον λόγο έγινε η μεταφορά του, ώστε να διασκεδαστούν οι δημιουργούμενες εντυπώσεις να έγινε από τον Δήμο προς εξυπηρέτηση του ιδιώτη ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύεται οικονομικά την έκταση στην οποία αυτό ήταν μέχρι πρότινος σταθμευμένο και σε περίπτωση που το ανωτέρω λεωφορείο έχει πράγματι «εξαφανισθεί »,
  Β. Να δηλωθεί αρμοδίως το γεγονός στις κατά Νόμον αρμόδιες Αρχές και να κινηθούν άμεσα από τον Δήμο όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ποινική δίωξη των υπαιτίων της «εξαφάνισης » του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από το αρ. πρ. 62/11-01-2010 έγγραφο της Κοινότητας Αφιδνών προκύπτει η αδυναμία είσπραξης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από έλλειψη στοιχείων στο αρχείο της τα οποία θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υγειονομικών με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».

  Από το αρ. πρ. 63/11-01-2010 έγγραφο της Κοινότητας Αφιδνών προκύπτει ότι, τα έργα υποδομής στην εντός σχεδίου περιοχή ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ της Κοινότητας Αφιδνών δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υγειονομικών με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».

  Για την υπόψη περιοχή με το Π.Δ. (ΦΕΚ 482/ τεύχος τέταρτον/ 25 Νοεμβρίου 1977) εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο επί εκτάσεως του οικοδομικού συνεταιρισμού και καθοριστήκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων αυτού. Με απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 406/ τεύχος τέταρτον/ 31 Ιουλίου 1979) κυρώθηκαν εβδομήντα εννέα (79) τοπογραφικά φύλλα εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας (οριζοντιογραφία) της περιοχής ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ .

  Από το αρ. πρ. 52385/694/22-08-1984 έγγραφο του ΥΠ.Χ.Ο.Π. προκύπτει η χρονική δέσμευση 3 ετών για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής εντός της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού .

  Για το θέμα του υπολογισμού και των διαδικασιών είσπραξης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας της Κοινότητας Αφιδνών το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδόσει το αρ. πρ. 40767/22-09-2009 έγγραφο του, με το οποίο αφ΄ ενός μεν διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις και καθορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες της Κοινότητας, γίνεται δε ειδική αναφορά για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην εντός σχεδίου περιοχή της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.
  Στο ίδιο παραπάνω έγγραφο διευκρινίζονται οι έννοιες των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και ανατίθεται στη Κοινότητα Αφιδνών στα πλαίσια προστασίας της περιουσίας της η αποστολή, της διερεύνησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των χώρων ειδικής χρήσης που εξυπηρετούν κοινωφελής σκοπούς που βρίσκονται εντός της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού απευθυνόμενη προς το ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΔΟΠΚ και τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ν.Α.Α.Α..

  Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών έχει λάβει, στα πλαίσια της εξέτασης των θεμάτων τα οποία αναφέρονται στη με αρ. πρ. 1186/11-05-2009 αίτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, την αρ. 73/22-06-2009 απόφαση του Κ.Σ. για τα θέματα της έκδοσης βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ και έργων υποδομής της περιοχής ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

  Με την 39/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβούλιου Αφιδνών ανατέθηκε στον δικηγόρο κ. Πολυχρόνη Θωμόπουλο και εκδόθηκε η από 27-05-2008 γνωμοδότηση του με την οποία προτείνονται, τα μέτρα προστασίας της Κοινοτικής Περιουσίας και διατυπώνονται οι απόψεις του επί του θέματος της έκδοσης ή όχι βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ για ακίνητα που στο εγκεκριμένο σχέδιο της περιοχής της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ χαρακτηρίζονται ως κοινής ωφελείας .

  Κατόπιν των παραπάνω κ. Β. Οικονόμου μήπως γνωρίζεται τα εξής :
  α. Εάν έχει αναγνωριστεί, προσδιοριστεί και διασφαλισθεί το σύνολο της Κοινοτικής - Δημοτικης Περιουσίας που βρίσκεται εντός της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».

  β. Εάν υπάρχει σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα έστω και εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εντός της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού των έργων υποδομής από ποιους πόρους χρηματοδότησης, με δεδομένα την οικονομική-περιουσιακή κατάσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού και την αναφερόμενη αδυναμία της Κοινότητας Αφιδνών είσπραξης του ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα της περιοχής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή