Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού στις 3 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κινητών διαδρόμων προσπέλασης για τις παραλίες του Δήμου Ωρωπού
2. Ανάθεση μελέτης δικτύου ύδρευσης για Οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τρία Σχολεία του Δήμου.
4.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου
5. Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Προστασία και ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου Οικολογικού Πάρκου»
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσιών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ωρωπού για την θερινή περίοδο
7. Έγκριση αποζημίωσης εργαζομένου που του έχει επιδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
8. Εντολή σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του δήμου Ωρωπού στην δικάσιμο της 1ης Σεπτεμβρίου 2011 στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών (18ο τριμελές) κατά την εκδίκαση της προσφυγής της Α. Καρύδας, Π. Τοπαλίδης και ΣΙΑ ΕΕ κατά της 5353/5-7-2006 απόφασης σφράγισης καταστήματος και του τέως Δήμου Ωρωπίων
9. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου στον Κάλαμο σύμφωνα με την με αριθμό 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   
10. Κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων του νέου Καλλικρατικού Δήμου
11. Κατακύρωση του πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
12. Κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού υλικού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου