Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
1.      Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών .
2.      Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Αντικατάσταση-Επέκταση  Δικτύου   Ύδρευσης  Οικισμού Σφενδάλης  για πυρασφάλεια  & Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μαλακάσας  Μηλεσίου & Σφενδάλης.
3.      Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας  για τους υπαλλήλους  αορίστου χρόνου  της υπηρεσίας ύδρευσης βάσει των διατάξεων του Ν.3584/2007.
4.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ  Αυλώνα.
5.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης της Λέσχης  Ηλικιωμένων Αυλώνα.
6.      Έγκριση παράτασης της μίσθωσης  του πρώην Κοινοτικού Ιατρείου  στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.
7.      Ρύθμιση  οφειλών  προς το Δήμο στο πλαίσιο του Ν.3979/2011.
8.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  Γενικού Λυκείου  Σκάλας Ωρωπού.
9.      Καθορισμός ποσού εξόδων κίνησης εισπρακτόρων.
10.  Έγκριση της αριθμ.5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης».
11.  Έγκριση της αριθμ.6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ  με θέμα
               « ψήφιση προϋπολογισμού  έτους 2011».
12.  Έγκριση της αριθμ.7/2011 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα
               « Ορισμός εξόδων παράστασης  προέδρου του Δ.Σ. και αποζημίωσης  των μελών του     
               Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.5 του Ν.3463/2006.
13.  Έγκριση της αριθμ 9/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων  για τη συμμετοχή  στα τμήματα της ΚΕΔΩ».
14.  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου