Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά Ευαγγελίας Ανδριά
2. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 1107/2011 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
3. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση σε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε αίτηση ακυρώσεως της Σοβόλου Παναγιώτας
4. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 624/2008 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθήνας.
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 540/2011
6. Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 541/2011
7. Έγκριση απόδοσης προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών εξόδων μαζικών αποστολών και απαλλαγή υπολόγου
8. Έγκριση απόδοσης προπληρωμής για τα έξοδα μεταβίβασης ασθενοφόρου και απαλλαγή υπολόγου
9. Έγκριση απόδοσης προπληρωμής για την πληρωμή των εξόδων για την απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για τα οχήματα του Δήμου και απαλλαγή υπολόγων
10. Έγκριση της ορθής επανάληψης της αριθμ 42/2011 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και ψήφιση πίστωσης.
11. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012
12. Έγκριση όρων διακήρυξης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου
15. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου