Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ 08-12-2011 ΩΡΑ 18:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  8 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
2- Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας, Μηλεσίου και Σφενδάλης» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
3- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
4- Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού».
5- Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό Δήμου Ωρωπού».
 6-Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για ένταξη του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό Δήμου Ωρωπού».
7- Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια επίπλων νέων χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δημοτικών Parking (Χαλκούτσι)».
9- Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στην γραμμή  Ο.Σ.Ε. Αυλώνος».
10- Οφειλόμενη χρηματική αποζημίωση για την αρχική ιδιοκτησία με κ.α. 008501, περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων.
11- Παραχώρηση οικοπέδου στον ΟΣΚ ΑΕ ή στο φορέα που θα προκύψει από τη συγχώνευση του, για την ανέγερση 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου και διθέσιου Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου.
12- Καθορισμός του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου.
13- Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ωρωπού.
14- Αποδοχή και κατανομή ποσού 43.225,06 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2011, για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
15- Αποδοχή και κατανομή ποσού 113.424,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2011.
16- Καθιέρωση τοπικής αργίας για το Δήμο Ωρωπού.
17- Επιχορήγηση του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακάσας.
18- Έγκριση δαπάνης για τη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (το εργαστήρι του Αη Βασίλη).
19- Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
20- Καταβολή αξίας γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού.
21- Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού.
22- Αναπροσαρμογή Τέλους Δημοτικού Φόρου.
23- Αναπροσαρμογή ΤΑΠ και καθορισμός τιμής ζώνης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
24- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου