Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουπου θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.
2-                 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα), για το έτος 2012.
3-                 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) καθώς και συμβάσεων έργου, για το έτος 2012.
4-                 Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία του Δημοτικού Parking στους Αγίους Αποστόλους.
5-                 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μαρμαρά».
6-                 Αίτηση ALPHA DOMUS περί αδειοδότησης κατασκευής της εκβολής του κεντρικού αγωγού δικτύου του έργου: «Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων».
7-                 Έγκριση της μελέτης «Μελέτη ύδρευσης δικτύου για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού».
8-                 Έγκριση για την υποβολή ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού», για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π Αττικής.
9-                 Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στην περιοχή Σέσσα Μαρκοπούλου Ωρωπού».
10-             Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους οικισμούς της Κοινότητας Συκαμίνου».
11-             Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
12-             Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Νέου Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού».
13-             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια άλλων προγραμμάτων Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού».
14-             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια  αδρανών υλικών».
15-             Συγκρότηση νέας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος», πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.
16-             Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου του έτους 2012.
17-             Έγκριση της υπ’ αριθμ.19/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω., με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ω».
18-             Έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω., με θέμα «Μεταφορά προσωπικού από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού».
19-              Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου