Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:

1.  Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.
2.  Σύσταση  τριών (3) θέσεων  κλάδου ΥΕ  Εργάτες  Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου.
3.  Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
4.  Καθορισμός νέων  θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.
5.  Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
6.  Αποδοχή ποσού 20.357 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.
7-Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωμοδότηση επί αυτών στις περιπτώσεις διαγωνισμών καις τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
8-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
9-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80
10-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτωνΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου