Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 10 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου του Δήμου Ωρωπού.
2. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού.
3. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού.
4. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού.
5. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού.
6. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Μαλακάσας του Δήμου Ωρωπού.
7. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας Ωρωπίων που συμπεριλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού, τη Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων και την Τοπική Κοινότητα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.
8. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού.
9. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
10. Αποδοχή της με ΑΠ 7216/2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου Νικόλαου Καραμέτου και εντολή για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
11. Καταβολή ποσού που επιδικάστηκε με δικαστικές αποφάσεις στην «Ι. Παλαιοχωρινός Φωτιστικά ΑΒΕΕ».
12. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη παρέμβασης του Δήμου Ωρωπού σχετικά με την από 20-3-2011 αγωγή των Γεωργίου και Παρασκευής Παπαναγιώτου κατά των Ευγενία και Ευαγγελίας Γιαννικάκη.
13. Έγκριση της Απόφασης 88 του Δημάρχου
14. Έγκριση της Απόφασης 89 του Δημάρχου
15. Έγκριση της Απόφασης 90 του Δημάρχου
16. Έγκριση της Απόφασης 114 του Δημάρχου
17. Εντολή για γνωμοδότηση περί του θέματος που διαβιβάστηκε υπηρεσιακά με το με ΑΠ 1391/210 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ωρωπού.
18. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων Βλάχου κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
19. Έγκριση της Απόφασης 67 του Δημάρχου
20. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τον εκχιονισμό δρόμων στη Δημ. Κοινότητα Αφιδνών
21. Απόδοση προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου για την πληρωμή του συνδρομητικού προγράμματος διελεύσεων από την Αττική Οδό των απορριμματοφόρων του Δήμου
22. Απόδοση προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου για τη δαπάνη αποστολής λογαριασμών
23. Έγκριση προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών και για ταχυδρομικά έξοδα
24. Έγκριση προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων του Δήμου
25. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
26. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
28. Τροποποίηση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στον Κάλαμο σύμφωνα με την 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
29. Ανάθεση σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του έργου «Προστασία – Ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου
30. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών»
31. Λήψη νέας απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων»
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου