Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 26 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2.      Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
3.      Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
4.      Έγκριση απόφασης Δημάρχου υπ. αριθμ. 241/2012 περί ανάθεσης προμήθειας καυσίμων
5.      Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων
6.      Έγκριση απόφασης Δημάρχου υπ. αριθμ. 374/2012 περί διάθεσης πίστωσης για την απόδοση 20% χρήσης Αιγιαλού
7.      Έγκριση απόφασης Δημάρχου υπ. αριθμ. 312/2012 περί ανάθεσης σε δικηγόρο
8.      Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη
9.      Αποδοχή δωρεάς πινάκων ζωγραφικής από το ζωγράφο Λάμπο Παναγιώτη
10.  Αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια και συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς
11.  Αποδοχή δωρεάς ακτινολογικού μηχανήματος
12.  Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα οχήματα του Δήμου
13.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση Πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
14.  Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση κάρτας καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου
15.  Λήψη απόφασης για την παράταση της ημερομηνίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής
16.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τα έξοδα ταξινόμησης του ασθενοφόρου του Δήμου
17.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για φύλαξη οχημάτων
18.  Έγκριση πρακτικών για τον διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης
19.  Έγκριση πρακτικών για τον διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων
20.  Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Διαμόρφωση τριών παιδικών χαρών, με πιστοποιημένα Όργανα κατά ΕΝ1176 και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009 στον ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΠΛ. /ΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓ. Κ"Ν/ΝΟΣ».
21.  Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών, με πιστοποιημένα Όργανα κατά ΕΝ1176 και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009 στον Αυλωνα και τον Κάλαμο του Δήμου Ωρωπού».
22.  Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας δαβάκη»
23.  Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής τροφοδοτικού αγωγού δεξαμενής Μαλέζας από γεώτρηση στη θέση Κοτρώνη»
24.  Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης παραλιακής ζώνης Χαλκουτσίου»
25.  Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού»
26.  Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αδρανών υλικών
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου