Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Τις μέρες αυτές έγινε πολύς λόγος για το δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού και διαβάσαμε πολλά και πικρά σχόλια για τα οποία δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχολιασμό. Όμως μας δημιουργήθηκαν πολλά και εύλογα ερωτήματα:

1.Γιατί δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση ακύρωσης του δηλωτικού σήματος από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών καθώς και τα πρακτικά της συνεδρίασης;
2.Πώς το Συμβούλιο Tοπωνυμιών όπως αναφέρεται στα πρακτικά του ,ενέκρινε αρχικά το σήμα και μετά αποφάσισε ότι δεν αντιπροσωπεύει τον Αμφιάραο αλλά τον Ασκληπιό; Δεν το ήξερε εκ των προτέρων η κα Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που γνωμοδότησε;
3.Γιατί εκκλήθει μόνο ένας Δημοτικός Σύμβουλος να παραστεί στο Συμβούλιο των Τοπονυμιών και μάλιστα αυτός που μειοψήφησε στο ΔΣ?
4. Γιατί στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου εμφανίζεται ένα νέο Σήμα που δεν έχει εγκριθεί από το ΔΣ;
5.Σε ποια βιβλιογραφία στηρίχθηκε η κα Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και το απέρριψε με τη δικαιολογία ότι παρουσιάζει τον Ασκληπιό ; Όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν αντίθετα ότι πρόκειται για τον Αμφιάραο:
α) από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών και
β) από την Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας του Πολιτισμού , αλλά και
γ)την προφορική μαρτυρία της Κας Μπένου στην ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε για το Αμφιάρειο από το Δήμο Ωρωπού;
Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού πρέπει να ενημερωθεί και να πάρει θέση, να κληθούν και ειδήμονες για το θέμα ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το θέμα. Μόνο έτσι θα σταματήσει η παραφιλολογία και ο διασυρμός του Δήμου.

 ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
          ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΣΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου