Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 30 Ιανουαρίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Καθορισμός αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Περικλής Τσαμούλης & Συνεργάτες  και έγκριση της σύμβασης.
2-Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας  της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού.
3-Έγκριση  1ου Συγκριτικού  Πίνακα Δαπανών  για τη Συντήρηση και Επισκευή  Δημοτικών Οχημάτων.
4-Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού» με την διαδικασία  της διαπραγμάτευσης.
5-Επανέγκριση των συμβατικών τευχών  για την προκήρυξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
6-Επανέγκριση των συμβατικών τευχών για την προκήρυξη  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού»
7-Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας  ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ( Γ.Π.Σ.) της χωρικής υποενότητας Κοιλάδας Δήμου Ωρωπού και  σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
8-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού» .
9-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου  στη θέση ΡΙΖΕΣ του Δήμου Ωρωπού.»
10-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού ( catering) στους Παιδικούς Σταθμούς»
11-Έγκριση της υπ΄αριθμ.37/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2013»
12-Αποδοχή ποσού 29.960,00€ από  το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012) για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
13-Αποδοχή ποσού 33.186,89€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2013) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
14-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
15-Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
16-Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
17-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανολογικού υλικού, , Η/Υ και συναφών ειδών, καυσίμων, ελαιολιπαντικών κ.λ. ειδών αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου.
18-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής λοιπών προμηθειών και παροχών σε είδος προσωπικού.
19-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Μέλους  του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.
20-Διενέργεια κλήρωσης  για ανάδειξη Μέλους του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης   λοιπών  υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών.
21- Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη  μέλους του Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του  για συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των  οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
22-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών του Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  έργων  δαπάνης μέχρι 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ.                                                             
                                                                        
                                            

   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                         Κωνσταντίνος  ΑνυφαντήςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου