Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-01-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00. (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡ. 3δ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

κ.  Πρόεδρε,

Εκπροσωπώντας το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων που υπογράφουν  τη συνημμένη αίτηση που κατέθεσα με αρ. πρωτ. 946/16-01-2014 και λόγω του ότι δεν έχετε ανταποκριθεί έως σήμερα στο αίτημά μας όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3δ και 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και έχοντας ήδη παρέλθει η 6η ημέρα για τη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου,
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως:
1.      Εάν έχετε προγραμματίσει τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο για την
31-01-2014 να ορίσετε  ΠΡΩΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο που σας ζητάμε με την αίτησή μας.

2.      Εάν δεν έχετε πρόγραμμα για Δημοτικό Συμβούλιο εκ μέρους σας, να αναθέσετε στη γραμματεία του γραφείου σας να συντάξει πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την 31-01-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην αίτησή μας και τις εισηγήσεις, αναγράφοντας το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων που υπογράφουν την αίτηση Συμβουλίου.
Να σταλεί η πρόσκληση στον κ. Δήμαρχο, στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων ενεργώντας και για ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για τη σύγκληση και πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αιτών,

Βασ. Λέκκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου