Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

«ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 946 /16-01-2014  ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ                                                                      ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                                                            κ. Κ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                          ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΗΜΟΥ                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ                                                                   ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

κ.  Πρόεδρε,

Σας παρακαλούμε να εφαρμόσετε το άρθρο 3 παρ. 3.δ και 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να καλέσετε το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1.      Έλεγχος και τρόπος μείωσης κατανάλωσης καυσίμων του Δήμου.
2.      Γραπτή ενημέρωση του συνόλου των καταστημάτων ελαστικών του Δήμου Ωρωπού για τη κατάθεση προσφορών προμήθειας ελαστικών προγραμματισμένη ή όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
3.      Αντικατάσταση μέλους επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού.  Ν. 2690/1999 αρ. 7 παρ. 1 «Γενική αρχή  της αμεροληψίας» Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.


1   ΒΑΣΙΛΗΣ             ΛΕΚΚΑΣ

11     ΚΩΣΤΑΣ           ΔΕΔΕΣ

2   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       ΚΑΛΥΒΑΣ

12     ΓΕΩΡΓΙΟΣ        Γ ΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

3    ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ

13     ΘΩΜΑΣ           ΡΟΥΣΣΗΣ

4     ΙΩΑΝΝΑ              ΣΤΕΡΓΙΟΥ

14    ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΔΑΒΡΗΣ

5     ΜΙΧΑΛΗΣ           ΧΑΣΙΩΤΗΣ

15    ΙΩΑΝΝΗΣ         ΖΑΧΑΡΙΑΣ

6     ΓΕΩΡΓΙΟΣ           Γ Ι ΑΜΑΡΕΛΟΣ


7     ΚΩΣΤΑΣ              ΛΙΤΣΑΣ


8     ΔΗΜΗΤΡΗΣ         ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ

.

9     ΒΑΣΙΛΗΣ             ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

.
 
10    ΕΛΕΝΗ               ΒΑΡΝΑΒΑ


Συνημμένη κατάσταση εισηγήσεων.


ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:  Έλεγχος και τρόπος μείωσης κατανάλωσης καυσίμων του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.      Έλεγχος λειτουργίας χιλιομετρητών και ωρομετρητών οχημάτων και μηχανημάτων, με την άμεση συντήρηση και επισκευή αυτών.

2         Με ευθύνη του προϊσταμένου του γραφείου κίνησης του Δήμου Ωρωπού να                       χορηγηθεί στους αρχηγούς των Δημοτικών παρατάξεων  κατάσταση με όλα τα στοιχεία και που είναι χρεωμένα  το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου αναφέροντας  την ένδειξη του χιλιομετρητή ή ωρομετρητή με ημερομηνία την επόμενη του Δημοτικού ΣυμβουλίουΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ:  Γραπτή ενημέρωση του συνόλου των καταστημάτων ελαστικών του Δήμου Ωρωπού για τη κατάθεση προσφορών προμήθειας ελαστικών προγραμματισμένη ή όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.      Με την πρόταση προγραμματισμένης ή αναγκαίας προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα ενημερώνεται το σύνολο των καταστημάτων ελαστικών των Δημοτικών κοινοτήτων με τα ανάλογα έντυπα για την αγορά την  ημερομηνία και τον τρόπο προσφοράς  με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής.  Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση θα αξιολογεί τις προσφορές.

2.      Οι προσφορές θα δίνονται ποσοστιαίες  επί του τελευταίου τιμοκαταλόγου συγκεκριμένων εταιρειών

3.      Την επόμενη ημέρα του κύκλου έγκρισης του συνόλου των εγγράφων προμήθειας ελαστικών συμπεριλαμβανομένου και του τιμολογίου του αναδόχου που έχει προκύψει από το διαγωνισμό τοποθετούμε τα ελαστικά.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε  το ποσοστό κέρδους να είναι τοις μετρητοίς.ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ:   Αντικατάσταση μέλους επιτροπής  συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/1999, στο οποίο διατυπώνεται η γενική αρχή της αμεροληψίας  των διοικητικών οργάνων δεν επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο που  μετείχε σε  γνωμοδοτικό όργανο.

Για τους παραπάνω λόγους ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης του Δήμου ως φυσικό πρόσωπο σε γνωμοδοτικό όργανο δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Επιτροπή  Συντήρησης,   Επισκευής και  Παραλαβής  Οχημάτων  Μηχανημάτων με αποφασιστική αρμοδιότητα


Εισηγούμαστε την αντικατάσταση του προϊστάμενου του γραφείου κίνησης από την παραπάνω  Επιτροπή  οχημάτων  με υπάλληλο αντιστοίχου ειδικότητος περί προμηθειών υλικών οχημάτων  όπως ορίζει το Π. Δ. 28/1980  Άρθρο 67 παρ.3. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου