Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΔΗ.Σ.Ω»

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» 

Προοίμιο
Ο νέος Δήμος Ωρωπού χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του έκταση, την ανομοιογένεια του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, την πολυδιάσπαση της χωρικής του ενότητας, την μεγάλη ποικιλομορφία των προβλημάτων, την εκ πρώτης όψεως διαφορετικότητα στο μοντέλο αναπτυξιακής λογικής που μπορεί να εφαρμοστεί στην κάθε περιοχή ξεχωριστά και εν τέλει στον Δήμο συνολικά. Η πραγματικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ενδοδημοτικές συγκρούσεις, σε εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών του δήμου, γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί μοιραίο στην λειτουργία, την ανάπτυξη και την πορεία του Δήμου και του πληθυσμού στη νέα εποχή που εκ των πραγμάτων δημιουργεί ο Καλλικράτης.
Προκειμένου να αποφευχθεί η αντιπαραγωγική και ολέθρια αυτή εξέλιξη οφείλουμε κατ’ αρχάς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας εμείς οι κάτοικοι του Αυλώνα, των Αφιδνών, του Καλάμου, του Καπανδριτίου, της Μαλακάσας, του Μαρκόπουλου, των Νέων Παλατίων, του Πολυδενδρίου, της Σκάλας Ωρωπού, του Συκαμίνου, του Ωρωπού. Πρέπει να κατανοήσουμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, να τα ιεραρχήσουμε, να συνεργαστούμε για την επίλυσή τους. Οφείλουμε να οραματιστούμε και να δουλέψουμε για το κοινό μας μέλλον, να αποφασίσουμε όλοι μαζί την αναπτυξιακή μας πορεία, να θέσουμε όλοι μαζί τους όρους και τις προϋποθέσεις για το νέο Δήμο του Ωρωπού. Οφείλουμε να εργαστούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, ο καθένας από την θέση του και σύμφωνα με τις δυνατότητές του καθορίζοντας το παρόν και το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Με δύο λόγια ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ οφείλουμε πρώτα να ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ξεπερνώντας όσα μας χωρίζουν και αναδεικνύοντας όσα μας ΕΝΩΝΟΥΝ, ξεπερνώντας τις παλιές διαχωριστικές γραμμές (ιδεολογικές ή τοπικές) και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ως μέρος ενός μοναδικού στην Ελλάδα συνόλου.
Η «Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό» θέτει ως θεμέλιο ανάπτυξης του νέου Δήμου την Συνεννόηση και την Ενότητα.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΙΔΡΥΣΗ -ΑΞΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ

Η Δημοτική Παράταξη ονομάζεται «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ», στο παρόν θα αναφέρεται «ΔΗ.Σ.Ω.»

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ
Η παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» έχει έδρα τον Ωρωπό Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΜΒΛΗΜΑ
 Το έμβλημα της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι ως εξής: αποτελείται ως προς το αριστερό μέρος από ένα περίπου ρόμβο, ο οποίος στο άνω μέρος είναι πράσινος και στο κάτω μέρος μπλε και απεικονίζει στο κέντρο τρία πράσινα αειθαλή δένδρα έμπροσθεν των οποίων υπάρχει ένα σπίτι χρώματος πορτοκαλί, στο δε δεξιό μέρος του εμβλήματος υπάρχει το όνομα του συνδυασμού. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι: πράσινο, πορτοκαλί, μπλε.
Το όνομα και το έμβλημα της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να αλλάξει μόνο με απόφαση του Συνεδρίου της «ΔΗ.Σ.Ω.» με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των συνέδρων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ
Η λειτουργία της «ΔΗ.Σ.Ω.» στηρίζεται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, στην ανανέωση προσώπων, την αντιπροσωπευτικότητα απόψεων και φύλων, στην εναλλαγή των εκπροσώπων, στη συλλογική ηγεσία και τη δημόσια διαβούλευση.
Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας με παράλληλο σεβασμό όλων των απόψεων.
׃
Σκοποί  της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι
1.      η έκφραση κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει στα πλαίσια οργανωμένης δημόσιας διαβούλευσης για την επίτευξη των πολιτικών-κοινωνικών στόχων που θέτει η «ΔΗ.Σ.Ω».
2.      η υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης ως μέρος του κοινωνικού κράτους.
3.      η μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιμέρους κοινωνικής ομάδας: νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες / μητέρες, ΑΜεΑ, αθλητές, άποροι
4.      η προαγωγή του εθελοντισμού, ως θεσμού κοινωνικής ευθύνης
5.      η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης στην πράξη.
Ειδικότερα  οι στόχοι της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι:
  1. Ανάδειξη του Δήμου Ωρωπού σε κοινωνικό θύλακα προστασίας των κατοίκων, μέσα από δράσεις κοινωνικής πολιτικής κυρίως για τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η ενίσχυση των Δημοτικών Κοινωνικών Πολιτικών προς την τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ – Βοήθεια στο Σπίτι) τη νεολαία (γραφείο σταδιοδρομίας) τους άπορους – άστεγους – τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (Δημοτικοί Ξενώνες) θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της «ΔΗ.Σ.Ω.», Η φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ, και ιδίως των παιδιών, ώστε να μην βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινωνικά και καθημερινά δρώμενα αποτελούν τον πυρήνα της δράσης της «ΔΗ.Σ.Ω.».
2.       Η πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων που θα στηρίζονται στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτερήματα του Δήμου Ωρωπού. Η ισόρροπη ανάπτυξη και των 11 χωριών που συναποτελούν το Δήμο, μέσα από Δημοτικούς Οργανισμούς (πχ Αμφιάρειο Φεστιβάλ) που θα λειτουργούν ως «ομπρέλες» για την πραγματοποίηση δράσεων. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα διατίθενται κατά προτεραιότητα σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής ώστε όλοι οι κάτοικοι να ωφελούνται κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο από την ανάπτυξη.
3.       Η δραστηριοποίηση για την εκπόνηση έργων πνοής και μακροχρόνιας ανάπτυξης (πχ Διάνοιξη Βόρειου Παραλιακού Οδικού Άξονα) που θα επιτρέψουν την ανάδειξη του Ωρωπού και εν γένει της Βόρειας Αττικής σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό με την ενοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των Αρχαιολογικών – Ιστορικών και Πολιτιστικών Κέντρων της Βόρειας Αττικής (Αμφιάρειο – Αφίδναι – Ραμνούντα – Μαραθώνιος Τύμβος) χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διάνοιξη του οδικού άξονα Ωρωπού – Αγίων Αποστόλων Καλάμου – Βαρνάβα – Γραμματικού – Μαραθώνα – Νέας Μάκρης θα δημιουργήσει ένα νέο παραλιακό μέτωπο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και εξέχουσας οικονομικής διεξόδου για τους κατοίκους της Βόρειας Αττικής με νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας
4.       Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία, την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της θάλασσας, του βουνού, του ποταμού και της λίμνης του Δήμου. Οι τέσσερις πυλώνες ζωής για τον Δήμο του Ωρωπού είναι η θάλασσα του Ευβοϊκού, η Πάρνηθα, ο Ασωπός ποταμός και η Λίμνη του Μαραθώνα. Η διαχείριση του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας να γίνεται από τον Δήμο του Ωρωπού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
5.       Η δημιουργία Κέντρων Εθνικού και Παγκόσμιου ενδιαφέροντος που θα βασίζονται στην ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου μας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάδειξη του Αγίου Μερκουρίου ως ετήσιο Παγκόσμιο Κέντρο Αρβανίτικου Πολιτισμού και η ίδρυση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αρβανίτικου Πολιτισμού, που θα μπορούν να προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
  1.  Η ανάδειξη του προαστιακού σιδηροδρόμου ως βασικό μέσο μεταφοράς των πολιτών του Δήμου, θεωρείται βασική προτεραιότητα της «ΔΗ.Σ.Ω.».  Αυλώνα – Αφίδναι – Σφενδάλη- Αγ. Θωμάς οι Προαστιακοί Σταθμοί που θα προωθήσουμε την σύνδεσή τους με δημοτική συγκοινωνία με όλους τους οικισμούς του Δήμου.
  2.  Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η χρήση τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον, καθώς και η προσπάθεια για αναβαθμισμένη ηλεκτρονική οργάνωση του Δήμου θα αποτελούν άμεσες προτεραιότητες της «ΔΗ.Σ.Ω.».
  3. Η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα από θεσμικά όργανα ώστε να προωθηθεί η προσπάθεια για την μετατροπή των παλαιών φυλακών του Ωρωπού σε Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  4. Ολοκλήρωση των Σχεδίων Πόλεως ώστε να καθοριστούν τα νέα και οριστικά όρια των οικισμών του Δήμου. Απόλυτη προστασία του πραγματικού δασικού και γεωργικού πλούτου του Δήμου. Μεγάλα προγράμματα αναδάσωσης των καμένων δασικών εκτάσεων του Δήμου. Ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων πυροπροστασίας και άμεσης επέμβασης σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πλήρης πυροσβεστική υπηρεσία πλησίον του Δήμου, με πλήρη και επαρκή στελέχωση και με πεζοπόρα τμήματα που θα μπορούν να επέμβουν από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης πυρκαγιών.
  5. Στήριξη του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου και κυρίως των νέων αγροτών, ενημέρωση από γραφείο του Δήμου για τα νέα προγράμματα, συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για εναλλακτικές καλλιέργειες, μέτρα για την προστασία των εισοδημάτων του και αναζήτηση τρόπων διευκόλυνσης για προσέγγιση νέων αγορών, προώθηση των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και ξένη αγορά, προϊόντα με ονομασία προέλευσης και στήριξη για τον ποιοτικό ανταγωνισμό των προϊόντων μας. Στήριξη της Αλιείας με οργανωμένα δίκτυα προώθησης των αλιευμάτων, συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για την διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και δράσεις ώστε τα αλιεύματα του Ωρωπού να έχουν ζήτηση ως ασφαλή και ελεγχόμενα προϊόντα στις αγορές.   

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΔΗ.Σ.Ω.» εκτός από την συμμετοχή και τη δράση της στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, μπορεί να αναπτύσσει ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, κάθε μορφής, στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

- Συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με επαγγελματικές οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα ή εκπρόσωπο κοινωνικής ομάδας για κοινή συνεργασία ή δράση και για τη διαμόρφωση αλλά και την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της.

- Αντιμετώπιση, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο ή ένδικο μέσο για προσβολή κάθε είδους διατάξεων και αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων παρ’ οιουδήποτε προερχομένων και ιδίως από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς, που είτε αλλοιώνουν, υποβαθμίζουν, βλάπτουν, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά και παραδοσιακά μνημεία, είτε υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής, είτε βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρωπού. 

- Συγκρότηση από την Εκτελεστική Γραμματεία ή τη Γενική Συνέλευση επιτροπών μελέτης, επεξεργασίας και προώθησης θεμάτων, που άπτονται των σκοπών της «ΔΗ.Σ.Ω.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΜΕΛΗ-ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ
1. Μέλος της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να είναι κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, που διαμένει ή κατάγεται από το Δήμο Ωρωπού, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, εφόσον δέχεται τη Διακήρυξη Αρχών και το Καταστατικό της. Επιπλέον μέλος μπορεί να γίνει όποιος/α εγνωσμένα έχει προσφέρει υπηρεσίες προς την παράταξη ή την Πόλη κατ’ εξαίρεση και μέχρι 3% των μελών της παράταξης.
Για να γίνει κάποιος/α μέλος της «ΔΗ.Σ.Ω.» πρέπει να προταθεί από δύο ήδη μέλη αυτής, να  υποβάλλει αίτηση προς την Εκτελεστική Γραμματεία υπογεγραμμένη από τα δύο προτείνοντα μέλη και να εγγραφεί στο μητρώο των μελών της. Οι αιτήσεις των νέων μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.» υπόκεινται σε έγκριση από την Εκτελεστική Γραμματεία.
2. Αυτοδίκαια θεωρούνται ήδη μέλη της παράταξης για το 1ο Συνέδριο, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.
3. Ειδικότερα μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου της «ΔΗ.Σ.Ω.», όπου και θα εκλεγούν τα όργανα αυτής, αιτήσεις εγγραφής μελών θα υποβληθούν μέχρι και την παραμονή διεξαγωγής του Συνεδρίου στα ήδη μέλη της παράταξης (παρ. 2) και θα πρέπει να υπογράφονται τουλάχιστον από δύο προτείνοντα μέλη. Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα εγκριθούν κατ’ εξαίρεση για το πρώτο Συνέδριο, από το Προεδρείο αυτού.
4. Κάθε εγγεγραμμένο στην παράταξη μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Συνέδρια της «ΔΗ.Σ.Ω.», έχει δικαίωμα αναφοράς και κατάθεσης προτάσεων στα όργανα της παράταξης, τα οποία υποχρεούνται να του απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
6. Κάθε εγγεγραμμένο στην «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Παράταξης, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της Παράταξης για τουλάχιστον (3) μήνες πριν της ανάδειξής του, με εξαίρεση την υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.» και του υποψήφιου Δημάρχου κατά τις επερχόμενες κάθε φορά αυτοδιοικητικές εκλογές, που λόγω της αυξημένης ευθύνης επιβάλλεται το υποψήφιο μέλος να είναι εγγεγραμμένο στη «ΔΗ.Σ.Ω.» τα τρία (3) τελευταία έτη. Ειδικότερα για το 1ο Συνέδριο της «ΔΗ.Σ.Ω.» δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής έως και την παραμονή διεξαγωγής αυτού κατά το αρθρ. 3 του παρόντος.  
7. Κάθε εγγεγραμμένο στη «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος υποχρεούται να τηρεί τις αρχές και το καταστατικό της παράταξης. Αντίθετες συμπεριφορές και πράξεις ελέγχονται από την Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών, η οποία μπορεί να επιβάλλει αναλόγως τις ακόλουθες κυρώσεις: Παρατήρηση – Προσωρινή Αναστολή της Ιδιότητας Μέλους - Διαγραφή.
Η διαγραφή αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.
Κάθε εγγεγραμμένο στην «ΔΗ.Σ.Ω.» μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τις τακτικές και έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τα όργανα αυτής.
8.  Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, πολιτική και οικονομική θέση.
9. Τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε άλλη δημοτική παράταξη. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια άλλης παράταξης ή δραστηριοποίηση υπέρ άλλων παρατάξεων σημαίνει αυτομάτως διαγραφή τους απ’ την «ΔΗ.Σ.Ω.»

ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
1.   Τα Όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.» είναι η δεκαπενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, τα πενταμελή ή τριμελή Γραφεία Πόλης των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αντίστοιχα, η επταμελής Γραμματεία Νεολαίας, η τριμελής Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών και η τριμελής Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Τα μέλη όλων των ως άνω οργάνων αποτελούν την Κεντρική Επιτροπή της Παράταξης.
Για θέματα καθημερινής διαχείρισης της Παράταξης τεκμαίρεται αρμοδιότητα του Προέδρου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παράταξης, πλην αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων προβλεπομένων στο παρόν.
2.      Στα πολυπρόσωπα όργανα, κάθε φύλο εκπροσωπείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, είναι δυνατόν να θεσπιστούν και άλλες ποσοστώσεις (νέοι κάτω ενός ηλικιακού ορίου, νεοεκλεγόμενοι κτλ.). Δικαίωμα εκλογής στα όργανα της Παράταξης έχουν μόνο τα μέλη της και μέχρι 3 θητείες.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
1.    Ανώτατο  Όργανο  της «ΔΗ.Σ.Ω.»,   είναι  το Συνέδριο, όπου διατυπώνονται και αποφασίζονται οι θέσεις της Παράταξης σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της πόλης μας, καθώς και οι αρμοδιότητες, οι κατευθύνσεις και τα καθήκοντα των Οργάνων της «ΔΗ.Σ.Ω.».
2.      Το Συνέδριο διεξάγεται τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια, ή έκτακτα όταν προκύψουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πόλη, αλλά και την λειτουργία της Παράταξης μας.
3.     Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο εκλέγεται με ανάταση του χεριού, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της ΔΗΣΩ.
4.      Στο Συνέδριο γίνεται ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα, τις θέσεις της «ΔΗ.Σ.Ω.» και την πολιτική και αυτοδιοικητική συγκυρία, ενώ σε αυτό λογοδοτούν όλα τα καταστατικά όργανα της Παράταξης.
5.      Στο Συνέδριο αποφασίζονται ενδεχόμενες τροποποίησεις του Καταστατικού, έπειτα από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και έγκρισή της.
6.      Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που ψηφίζουν με ανάταση του χεριού.
7.      Στο Συνέδριο εκλέγεται ο Πρόεδρος της «ΔΗ.Σ.Ω.». Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα, εφόσον είναι μέλος της παράταξης τα τελευταία τουλάχιστον (3) έτη.
8.      Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει το 50%+1, επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας  η ψηφοφορία μεταξύ των 2 πρώτων. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα ψηφοδέλτια.
9.  Στο Συνέδριο εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας καθώς και τα μέλη των Γραφείων Πόλης, τα μέλη της Γραμματείας Νεολαίας καθώς και των Επιτροπών Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών και Οικονομικού Ελέγχου. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα. Η εκλογή των μελών των ως άνω οργάνων, πλην της Εκτελεστικής Γραμματείας, μπορεί να γίνει δια ανατάσεως της χειρός, εφόσον υπάρχει συναίνεση του Προεδρείου του Συνεδρίου.
10.  Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν υπάρχει μία μόνο υποψηφιότητα.
11.  Η Εκτελεστική Γραμματεία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύνεδρος ψηφίζει μέχρι έξι  (6) υποψηφίους για την Εκτελεστική Γραμματεία.
12. Τα μέλη των Γραφείων Πόλης εκλέγονται από το συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύνεδρος ψηφίζει μέχρι (2) υποψηφίους για τα Γραφεία Πόλης των Δημοτικών Κοινοτήτων και ένα (1) υποψήφιο για τα Γραφεία Πόλης των Τοπικών Κοινοτήτων.
13. Έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.».
14. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο συνέδριο έχουν τα εγγεγραμμένα μέχρι και την παραμονή διεξαγωγής αυτού μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» υπό την αίρεση της εγκρίσεως της εγγραφής τους από το Προεδρείο του συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.».  αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Παράταξη. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Οικονομικό Απολογισμό της και το Πρόγραμμα Δράσης της «ΔΗ.Σ.Ω.», σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου και τις γενικές αρχές και τους σκοπούς της παράταξης.

2.Η Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο. Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Ε.Γ. ή όταν το ζητήσουν το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών της.

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τη Ε.Γ., η οποία και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων στη Γ.Σ. μελών.

4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε μια βδομάδα, την ίδια ώρα και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Το προεδρείο της Γ.Σ. αποφασίζει και τηρεί την διαδικασία και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά.

6. Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών της. Στη Γ.Σ. μπορούν να προσκαλούνται από την Ε.Γ., σε ειδικές περιπτώσεις και να συμμετέχουν, μη μέλη ως παρατηρητές/τριες, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


ΑΡΘΡΟ 10
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 

1. Ανάμεσα στις Γ.Σ. η «ΔΗ.Σ.Ω.» διοικείται από την Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.), η οποία αποτελείται από δεκαπέντε μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.».
2. Η θητεία της Ε.Γ. είναι τριετής.  Η Ε.Γ. εκλέγεται, από το συνέδριο της Παράταξης, κάθε μέλος μπορεί να βάλει μέχρι έξι (6) σταυρούς. Εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία όσων ψηφίσουν. Αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. είναι τα υποψήφια μέλη, που δεν εξελέγησαν.

3. Η ΕΓ εκλέγει τον Γραμματέα της κατά την πρώτη της συνεδρίαση

4. Μέλος της Ε.Γ., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συνεχόμενες φορές από τις συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του μέλους. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Γ. αναπληρώνουν τα μέλη, που έχουν παραιτηθεί. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την Κεντρική Επιτροπή.

5. Η Ε.Γ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα εφόσον κωλύεται ο Πρόεδρος, τακτικά τουλάχιστον ανά δίμηνο ή έκτακτα. Η Ε.Γ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της. Οι αποφάσεις στη Ε.Γ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στις συνεδριάσεις της Ε.Γ καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι δημοτικοί σύμβουλοι - μέλη της Παράταξης.

6. Οι συνεδριάσεις της Ε.Γ. είναι ανοιχτές και έχουν δικαίωμα να τις παρακολουθήσουν τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» ή άλλοι/ες μη μέλη αφού κληθούν από τη Ε.Γ.
Η Ε.Γ. τηρεί το Μητρώο των Μελών της «ΔΗ.Σ.Ω.», το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, και το Βιβλίο Ταμείου.
7. Η Ε.Γ. υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και έχει την ευθύνη για την λειτουργία των οργάνων και την ανάπτυξη των θέσεων της «ΔΗ.Σ.Ω.» σε όλα τα επίπεδα, στους κοινωνικούς χώρους και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8.  Η Ε.Γ. αποφασίζει για την γενικότερη πολιτική της «ΔΗ.Σ.Ω.» σε διάφορους τομείς, π.χ. περιβάλλον - πρόνοια - αθλητισμός - πολιτισμός κ.λπ.
9. Η Ε.Γ. προτείνει προς την Κεντρική Επιτροπή τις συνεργασίες, αλλά και τις κοινές δράσεις με τους όμορους για την Αυτοδιοίκηση χώρους και πρόσωπα, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου.
10. Η Ε.Γ. εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις ποινές που επιβάλλει η Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών.
11.  Η Ε.Γ. συγκροτεί τομείς πολιτικής, καθώς και άλλα επικουρικά όργανα, μετά από εισήγηση του Προέδρου στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.». 
12.  Η Ε.Γ. έχει την πολιτική ευθύνη για την λειτουργία της «ΔΗ.Σ.Ω.» και ειδικά για τα θέματα καθημερινής της διαχείρισης.
13. Η Ε.Γ. εξειδικεύει τις αποφάσεις του Συνεδρίου, καθώς και τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές δραστηριότητες της Παράταξης, αναλύει την πολιτική και αυτοδιοικητική συγκυρία και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την παρουσία της Παράταξης στους κοινωνικούς χώρους.
14.    Η Ε.Γ. έχει την ευθύνη για τα Γραφεία Πόλης των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, για την συγκρότηση Επιτροπών Εργασίας και Έρευνας, για διάφορα θέματα που απασχολούν την πόλη.
15. Την ευθύνη για την ομαλή και τακτική λειτουργία της Ε.Γ έχει ο Πρόεδρος της «ΔΗ.Σ.Ω.» και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΗΣ
1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια του Δήμου Ωρωπού θα λειτουργούν Γραφεία Πόλης κατ’ αντιστοιχία με τις υπάρχουσες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.
2. Τα Γραφεία Πόλης των Δημοτικών Κοινοτήτων θα είναι πενταμελή (5) ενώ τα Γραφεία Πόλης των Τοπικών Κοινοτήτων  θα είναι τριμελή (3).
3. Τα μέλη των Γ.Π. εκλέγονται από το συνέδριο της «ΔΗ.Σ.Ω.» με μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιοδήποτε μέλος της παράταξης εφόσον είναι κάτοικος ή ψηφοφόρος της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
4. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει μέχρι δύο(2) σταυρούς για τα Γ.Π. των Δημοτικών Κοινοτήτων και ένα (1) σταυρό για τα  Γ.Π. των Τοπικών Κοινοτήτων.
5. Εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία όσων ψηφίσουν. Αναπληρωματικά μέλη των Γ.Π. είναι τα υποψήφια μέλη, που δεν εξελέγησαν. Ο Πρόεδρος των Γ.Π. των δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων εκλέγεται με ψηφοφορία μεταξύ των ήδη εκλεγμένων μελών αυτού.
6. Τα Γ.Π. των δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων συνεδριάζουν μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου τους και ευθύνονται για την πολιτική της «ΔΗ.Σ.Ω.» σε διάφορους τομείς της συγκεκριμένης Δημοτικής Περιφέρειας π.χ. περιβάλλον - πρόνοια - αθλητισμός - πολιτισμός κ.λπ. Τα Γ.Π. έχουν την ευθύνη της τοπικής εκπροσώπησης, σε συνεργασία με την Ε.Γ. της παράταξης και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.
Αποφασίζουν την πολιτική δράση της «ΔΗ.Σ.Ω.» για θέματα καθημερινότητας της περιφέρειάς τους και εκφράζουν τις θέσεις της «ΔΗ.Σ.Ω.» στο χώρο τους. 
ΑΡΘΡΟ 12
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.  Ο Πρόεδρος εκφράζει και εκπροσωπεί την Παράταξη σε όλες τις εκδηλώσεις, εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υποψήφιο Δήμαρχο. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Δημοτικής Ομάδας, εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υποψήφιο Δήμαρχο. Εισηγείται θέματα στην Εκτελεστική Γραμματεία και στα Γραφεία Πόλης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Ασκεί τις αρμοδιότητες του στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου, των Γ.Σ. καθώς και της ΚΕ, όπως αυτές εξειδικεύονται από την Εκτελεστική Γραμματεία.
3.       Η θητεία του Προέδρου διαρκεί τρία (3) έτη. Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ένα πρόσωπο το πολύ για τρεις (3) θητείες.
4. Για σοβαρά θέματα, ο Πρόεδρος συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη τη Δημοτική Ομάδα και την Εκτελεστική Γραμματεία. Οι αποφάσεις που προκύπτουν είναι δεσμευτικές.
ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Το Συνέδριο εκλέγει τον υποψήφιο ή την υποψήφια Δήμαρχο τουλάχιστον (6) έξι μήνες πριν τις εκλογές και αποφασίζει για τη στάση της «ΔΗ.Σ.Ω.» στις εκλογικές αναμετρήσεις. Για την συμμετοχή μέλους της Παράταξης στην εκλογή υποψηφίου ή υποψηφίας Δημάρχου ως υποψήφιος-α, πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον (3) τρία χρόνια πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.
Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για την θέση του υποψηφίου ή υποψηφίας Δημάρχου υποβάλλονται στο Προεδρείο του Συνεδρίου κατά την έναρξη των διαδικασιών αυτού.
Η απόφαση για τον ή την υποψήφια Δήμαρχο παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% + 1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.


Για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Δημάρχου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Προέδρου της παράταξης ή μέλους σε κάποια από τα όργανα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. Η Δημοτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Συμβούλους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία των θέσεων της «ΔΗ.Σ.Ω.» στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Η Δ.Ο. σχεδιάζει μέσα από διάλογο και επεξεργασία τα θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
2. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Ομάδας εφόσον είναι και υποψήφιος Δήμαρχος.
3. Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας καταθέτουν τις απόψεις τους και ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με βάση την αρχή του σεβασμού της πλειοψηφίας που διαμορφώνεται στα αντίστοιχα Όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.» Η διαφορετική έκφραση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι σεβαστή, αλλά δεν θα πρέπει να συγκρούεται με τις βασικές αρχές, τη Διακήρυξη και τις θέσεις της «ΔΗ.Σ.Ω.». Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις τα μέλη που συγκρούονται με τις επιλογές της Παράταξης σε θέματα μεγάλης σημασίας, αντιμετωπίζουν κυρώσεις από την Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών, ενώ με εισήγησή του, ο Πρόεδρος μπορεί να προκαλέσει την αποχώρησή τους από τη Δημοτική Ομάδα.
4. Η Δημοτική Ομάδα δικαιούται να απευθύνεται και να επικουρείται από τα όργανα της «ΔΗ.Σ.Ω.», ενώ υποχρεούται να λογοδοτεί αρμοδίως σε αυτά όταν της αιτηθεί από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΝΕΟΛΑΙΑ «ΔΗ.Σ.Ω.»
1. Το Συνέδριο εκλέγει από τα μέλη του την Γραμματεία Νεολαίας της «ΔΗ.Σ.Ω.» που αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2.  Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Γραμματεία Νεολαίας έχουν τα μέλη της «ΔΗ.Σ.Ω.» μέχρι τριάντα (30) ετών.
3. Η Γραμματεία Νεολαίας έχει την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος για τη Νέα Γενιά και την ανάπτυξη δράσης για την Νεολαία.
4. Η Γραμματεία Νεολαίας έχει τον Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της και συντονίζει τη λειτουργία αυτής.
5. Η Νεολαία είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της «ΔΗ.Σ.Ω.».


ΑΡΘΡΟ 16
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τα εκλεγμένα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, των Γραφείων Πόλεως των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, της Γραμματείας Νεολαίας, της Επιτροπής Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) μέλη.
Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, ενώ συγκαλείται εκτάκτως όταν το αποφασίσει ο Πρόεδρος  ή η ΕΓ ή όταν  το ζητήσουν το 1/3 των μελών της. Η Ε.Γ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων στην  ΚΕ μελών για έκτατα θέματα επείγοντος χαρακτήρα.

Η ΚΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1.      Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και η επιλογή των προσώπων που θα αποτελέσουν τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους της «ΔΗ.Σ.Ω.» αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου και υποψηφίου Δημάρχου. Σε περίπτωση ετεροπροσωπίας υποψηφίου Δημάρχου και Προέδρου και οι δύο έχουν την ευθύνη συγκρότησης του ψηφοδελτίου.
2.      Όποιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αναδειχθεί δημοτικός σύμβουλος πρέπει υποχρεωτικά ή να είναι δημότης της πόλης ή να κατοικεί σε αυτή, ενώ, όπως είναι αυτονόητο, οφείλει να τηρεί τις αρχές και το καταστατικό της Παράταξης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 1. Το Συνέδριο εκλέγει από τα μέλη του την Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης Διαδικασιών, που αποτελείται από τρία (3) μέλη.
2.      Η Επιτροπή είναι αρμόδια για να εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την  πρακτική – συμπεριφορά των μελών της Παράταξης, καθώς και των λοιπών οργάνων της, όπως επίσης και να πιστοποιεί και να ελέγχει τις διαδικασίες της, εκλογικές και μη.
3.      Η Επιτροπή πιστοποιεί το μητρώο της Παράταξης, από κοινού με τον Πρόεδρο.
4.      Καθορίζει και εισηγείται στην Ε.Γ. τους κανόνες δεοντολογίας των μελών.
5.      Εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν το ύφος, το ήθος και τη συμπεριφορά των στελεχών της Παράταξης, καθώς και ότι έχει σχέση με την ποιότητα του προεκλογικού αγώνα.
6.      Εξετάζει καταγγελίες και αναφορές μελών για πιθανά πειθαρχικά παραπτώματα.
7.       Επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Το Συνέδριο εκλέγει από τα μέλη του την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 3 μέλη.
2.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου ορίζεται ως Ταμίας της «ΔΗ.Σ.Ω.»
3. Η Επιτροπή ελέγχει κάθε χρόνο τα βιβλία της Παράταξης και υπογράφει.
4. Η Επιτροπή εισηγείται τον οικονομικό απολογισμό προς το Συνέδριο.
5. Με την ευθύνη της Επιτροπής τηρούνται οι αρχές οικονομικής διαφάνειας και δημοσιότητας των οικονομικών στοιχείων της Παράταξης και των προσώπων που αναδεικνύονται στα όργανά της κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 8.
Άρθρο 20
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι οικονομικοί πόροι της παράταξης προέρχονται  από :
1. τις συνδρομές των μελών, η οποία ορίζεται ετησίως στο ποσό των πέντε (5) Ευρώ.
2. τις εκδηλώσεις της παράταξης
3. τις εκδόσεις
4. Οι ενισχύσεις φυσικών προσώπων προς τη «ΔΗ.Σ.Ω.» δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.000 Ευρώ το χρόνο και των νομικών προσώπων τις 6.000 Ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε 3 χρόνια με απόφαση της Συνεδρίου της παράταξης.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό της «ΔΗ.Σ.Ω.» μπορεί να τροποποιηθεί από το Συνέδριο της «ΔΗ.Σ.Ω.» με την απόλυτη πλειοψηφία των Συνέδρων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΑΛΥΣΗ

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» διαλύεται μόνο με απόφαση του Συνεδρίου με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Μετά την διάλυσή της, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε Κοινωνικό Φορέα της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 23
Το παρόν καταστατικό θα αποκτήσει ισχύ στο Πρώτο Τακτικό Συνέδριο της Παράταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου