Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Ωρωπός 28-01-2011
Αριθμ Πρωτ: 1210

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού

1.       Ανυφαντή Κωνσταντίνο
2.       Γιαννά Ιωάννη
3.       Λάμπρου Δημήτριο
4.       Λεμπούση Ευάγγελο
5.       Μπόρση Βασίλειο
6.       Καλύβα Ευάγγελο
7.       Κιούση Δημήτριο
8.       Βαρνάβα – Καραγιάννη Ελένη

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 03 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εκτυπωτών και τηλεμοιοτυπικών (fax) μηχανημάτων
 4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων από το 2010 στο 2011 προμηθειών και εργασιών – παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αδρανών υλικών.
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτομείγματος
 7.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την ανάλυση πόσιμου νερού
 8. Έγκριση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ωρωπού
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Μεταφοράς Λυμάτων» για την Λέσχη Ηλικιωμένων Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα
 10. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ταξινόμησης Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού
 11. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ταξινόμησης καλαθοφόρου Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου
 12. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της απογραφής έναρξης του Δήμου Ωρωπού
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή εργαζομένων με συμβάσεις έργου για τα κατά τόπους ΚΕΠ Δήμου Ωρωπού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου