Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ.
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 31 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9.30πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω
θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικηγόρων.
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες.
4. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της επιβολής τελών επί των οικοδομικών αδειών.
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή στο κεφάλαιο της Κ.Ε.Δ.­.
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για να παραστεί στη δικάσιμο της 1ης/11/2011 για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
7. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για να παραστεί στη δικάσιμο της 22ης/11/2011 για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
8. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για να παραστεί στη δικάσιμο της 17ης/11/2011 για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι­ΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ω­ΡΩ­ΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου