Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου  2011 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
   1-Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Π.Ε.Π  Αττικής για ένταξη χρηματοδότησης του έργου
 «Εξωτερικά Υδραγωγεία  στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού»
 2-Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
 3-Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
 4-Επιστροφή ποσού 258,00 € στην κ. Σδράλλη Ελένη του Βασιλείου λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα.
5-Επιστροφή ποσού 270,00€ στον  ΑΗΜΕD  ALI  του MUHAMMAD λόγω αχρεωστήτως  καταβληθέντα.
6-Αποδοχή  και κατανομή   ποσού 154.033,00€ από πιστώσεις  ΣΑΤΑ /2011.
7-Ορισμός  Επιτροπής παραλαβής για προμήθεια ασφαλτομίγματος.
8-Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου