Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-10-2011

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
4 Οκτωβρίου  2011 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 19:15. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :
1-Έγκριση Επιχειρησιακού  Προγράμματος Δήμου Ωρωπού  2012-2014 (Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασμός)
 2-.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
    ΚΤΙΡΙΩΝ».
 3-.‘Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών»
 4-.Έγκριση της μελέτης του  έργου « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων»
 5-Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ωρωπού.
 6- Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 7- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας    Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.
  8.- Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης  μετονομασίας της ενορίας από «Κοιμήσεως Θεοτόκου» σε «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» της Τοπικής κοινότητας Συκαμίνου.  9-.Έγκριση καταγγελίας  σύμβασης  μίσθωσης  του ακινήτου που χρησιμοποιείται  ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
 10-.Εγκριση ή μη προϋφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης με το Αμαλιείο (παιδική χαρά στη Μαλακάσα)  και ενοποίηση των τριών συμβάσεων μίσθωσης με το  Αμαλιείο σε ένα
συμφωνητικό με κοινή λήξη.
11-Αποδοχή ποσού 75.000,00€ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για προμήθεια Αιθουσών Ελαφράς  Λυόμενης  Προκατασκευής  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
12.-Επιχορήγηση των  Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού
13.-Επιχορήγηση των Αθλητικών  Συλλόγων  Δήμου Ωρωπού.
14-Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) Ιατρό  Εργασίας και ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας.
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου