Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  13 Μαρτίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1- Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος  όπου απαιτείται  για το έργο « Αντικατάσταση  αγωγών ύδρευσης στους Αγίους Αποστόλους της Δημοτικής Κοινότητας   Καλάμου.
2-Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
3-Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «Δίκτυα  αγωγών ομβρίων  στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Δήμου Ωρωπού» στο Ε.Π. Αττικής 2007-2013.
4-Λήψη νέας απόφασης για έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου.
5-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην πρόσκληση 57 της ΕΕΤΑΑ του έργου «Μετατροπή Ελαιοτριβείου  σε Λαογραφικό Μουσείο  στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
6-Έγκριση της υπ΄άριθμ.11/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος  &Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα « Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων
Οικονομικού έτους 2012»
7-Χορήγηση  αδειών άσκησης  πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄κατά κατηγορία  επαγγελμάτων στο Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013.
8-Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
9-Επιστροφή ποσού 45,00€ στον KULDIP SINGH  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
10- Επιστροφή ποσού 45,00€ στην DALIWAL  THALIA  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11- Επιστροφή ποσού 90,00€ στην HOXHA FLORA  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
12- Επιστροφή ποσού 90,00€ στoν LATIF  MOHAMMAD  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.


Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου