Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου  Ωρωπού) στις 21 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την εκκένωση βόθρων
3. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών»
4. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Δήμου
5. Παροχή νομικής βοήθειας κατόπιν αιτήσεως του Σπυρίδωνα Μέξη κατά τη δικάσιμο της 1-4-2013, μετά από αναβολή, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
6. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 11-4-2013 ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Καλατζή, Προκοπέα, Μαραμαθά κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής) .
7. Η με αρ. 56076/2012 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τέως Δήμου Ωρωπίων).
8. Έγκριση της υπ’ αρ 125/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δικάσιμο της 15-3-2013 (Σόβολου κατά Δήμου Ωρωπού- 8ιοικητικό Εφετείο Αθηνών- αίτηση ακυρώσεως).
9. Έγκριση της υπ’ αρ 126/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη δικάσιμο της 14-3-2013 (Αγωγή της τέως Κοινότητας Μαλακάσας κατά ΟΤΕ- Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών).
10. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 3-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αγωγή «RAM EUROPE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
11. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (έφεση Ελληνικού Δημοσίου κατά τέως Κοινότητας Μαρκοπούλου Αττικής και 187/1997 απόφασης Ειρηνοδικείου Μαραθώνα).
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 17-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (αγωγή Δάβρη κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 22-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή Χρανιώτη κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).
14. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 24-4-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (αγωγή Μίχα κατά Δήμου Ωρωπού Αττικής).

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου