Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  10 Ιουλίου 2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τας παρακάτω θέματα: 
 1. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή οδών περιοχών Αγίου Κων/νου και Βαρυκού Δήμου Ωρωπού»
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΕΤΑΑ για ένταξη του έργου «Κατασκευή οδών περιοχών Αγίου Κων/νου και Βαρυκού Δήμου Ωρωπού»
 3. Έγκριση οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού.
 4. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας της σύμβασης «Λειτουργία ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού»
 5. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Προγραμματικής διαδικασίας ΣΔΙΤ "Κατασκευή και λειτουργία υπογείου σταθμού αυτοκινήτων και ανάπλαση πλατείας στην Κοινότητα Καπανδριτίου"
 6. Καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου  Ωρωπού σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου ( Κυριακές και αργίες)
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη θέση Χαρτσί στην περιοχή Μαρκοπούλου - Ωρωπού"
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή οδών Δήμου Αυλώνα"
 9. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση οδοστρωμάτων οικισμών της Κοινότητας Συκαμίνου"
 10. Έγκριση ανανέωσης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Κατασκευή του έργου "Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα - Αγίας Μαρίνας της παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου"
 11. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
 12. Έγκριση μελέτης "Προκαταρτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ οικισμών Μαρκοπούλου, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου και Αυλώνα Δήμου Ωρωπου"
 13. Εγκριση 1ης τροποποίησης πράξης ένταξης και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Έργα αναβάθμισης και Βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα (Α΄φάση)"
 14. Έγκριση οριογραμμών ρεμάτων περιοχής πολεοδομικής μελέτης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.
 15. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Αναγκαστικός Συν/μός Αυλώνα για
 16. Πυρασφάλεια και Πυρόσβεση σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 118/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 17. Έγκριση της υπ΄αριθμ.63/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα  «Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»
 18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012»
 19. Λήψη απόφασης για την 1η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής
 20. Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της εταιρείας ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 21. Αποδοχή και κατανομή ποσού 72.400,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2013 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 22. Έγκριση παράτασης μίσθωσης  του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ  Καπανδριτίου.
 23. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 24. Διαγραφή ποσού 23.494,96€ από το Χρηματικό Κατάλογο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας
 25. Ωρωπίων στο όνομα της 114 Πτέρυγας Μάχης Α/Ρ ΓΕΑ για την περίοδο Ά Εξάμηνο 2012 λόγω μηχανογραφικού λάθους.
 26. Επιστροφή ποσού 100,00€ στην Ντούσκου Κατερίνα λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα
 27. Επιστροφή ποσού 100,00€ στον DUSHKU JORGO λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα  


Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Κωνσταντίνος  Ανυφαντής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου