Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ωρωπός,  23-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 4639

                                                
                                                                                  ΠΡΟΣ
1.      Τον Δήμαρχο
2.       Τους Δημοτικούς Συμβούλους            
                                                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                 ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

        Παρακαλούμε να  προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει στις 28  Μαρτίου 2011 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.                  Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου  25ης Μαρτίου.
2.                  Συγχώνευση των υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών, στη νέα Σχολική Επιτροπή των σχολικών μονάδων α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.                  Συγχώνευση των υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών, στη νέα Σχολική Επιτροπή των σχολικών μονάδων β/βάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Ωρωπού και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.                  Αλλαγή διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα Έργα και τις Μελέτες του Δήμου Ωρωπού.
5.                  Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Διαχείριση λυμάτων οικισμών Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού».
6.                  Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Διαχείριση λυμάτων οικισμού Αφιδνών  Δήμου Ωρωπού».
7.                  Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».
8.                  Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός οικισμού Αυλώνα Δήμου Ωρωπού».
9.                  Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδου στον ΟΣΚ, εντός του οποίου θα κατασκευασθεί το έργο «προσθήκη 2/Θ Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου».
10.              Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κοινότητας Πολυδενδρίου και Δήμου Κρωπίας, για το έργο: «Αντικατάσταση-Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».
11.              Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατ.Αττικής και Δήμου Καλάμου, για την πράξη: «Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα- Αγ.Μαρίνας της Παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου».
12.              Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού και Δήμου Βύρωνα, για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

1 σχόλιο: