Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΣΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
«ΔΗ.Σ.Ω.»


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ μέλος στην δημοτική παράταξη «ΔΗ.Σ.Ω.»


Προτείνοντα Μέλη:
1.
2.


Ημερομηνία…/…/201..
                                                   Ο/Η αιτών/ουσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου