Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος ­Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 9 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
2. Έγκριση απόδοσης ποσού σε εργαζόμενους του δήμου έπειτα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
3. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες
4. Ορισμός νέας ημερομηνίας για τον διαγωνισμό προμήθειας κάδων
απορριμμάτων
5. Ορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου