Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
08 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου» του Δήμου Ωρωπού.
2-Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων οδού Μαρμαρά».
3-Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
4-Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Καλάμου Δήμου Ωρωπού.
5.Έγκριση μελέτης ΚΕΝΑΚ για το έργο: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Κάλαμο Δήμου Ωρωπού.
6-Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού».
7-Επιλογή  θέσης  για την δημιουργία  Εγκατάστασης Επεξεργασίας  Λυμάτων  των Οικισμών
Καλάμου & Αγίων  Αποστόλων  Δήμου Ωρωπού.
8-Καταγγελία της από 16-2-2009 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη   αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του πρώην Δήμου Ωρωπίων.
9-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Δημιουργία Ωδείου από την Κ.Ε.Δ.Ω.».
10-Έγκριση της αριθμ. 15/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Τιμές διδάκτρων για τη συμμετοχή στα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.».
11-Έγκριση της αριθμ. 16/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Έκπτωση διδάκτρων στα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.».
12-Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.
13-Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
14-Έγκριση διάθεσης έκτακτων – ανειδίκευτων εσόδων για πληρωμή δαπανών έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου