Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ω­ρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 26-3-2012 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
3. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 23-3-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 3-4-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών)
5. Έγκριση της 66/2012 απόφασης Δημάρχου.
6. Έγκριση της 67/2012 απόφασης Δημάρχου.
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση παρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.
8. Ένταλμα προπληρωμής για λήψη αντιγράφων τίτλων και μερίδων του Δήμου ­Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία ­Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις μετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα Δικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί διεκδικητικές και συναφείς αγωγές.
9. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίου
10. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της «Μελέτης Αποχέτευσης Καπανδριτίου»
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου