Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.
2-                 Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.
3-                 Απόδοση οικοπεδικών  εκτάσεων από την τράπεζα γης του Δήμου σε δικαιούχους από την πράξη εφαρμογής στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων.
4-                 Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα: Άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Μαρίας Ζώη στην περιοχή «Βαρυκό» πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού και νυν Δήμου Ωρωπού.
5-                 Εξέταση αιτήματος που έχει υποβληθεί από τους κατοίκους στην οδό Μαρμαρά. 
6-                 Προγραμματισμός  Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
7-                 Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
8-                 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επάθλων για το 24ο Ράλλυ Σπριντ Ωρωπού.
9-                 Έγκριση της αριθμ.9/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012».
10-             Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας  για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.
11-             Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που έληξαν οι συμβάσεις τους 10-03-2012.
12-             Ορισμός /Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού’.
13-             Έκτακτη χρηματοδότηση της Α΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.
14-             Έκτακτη χρηματοδότηση της Β΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού.
15-             Μεταβολές σχολικών μονάδων και επαναπροσδιορισμός ορίων αυτών για το σχολικό έτος 2012-2013.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου