Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 7η Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
2-Έγκριση ανάθεσης της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Προστασία – ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3316/2005.
3-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη - Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».
4-Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΠ Αττικής του έργου: «Ανάδειξη - Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».
5-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».
6-Έγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».
7-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαρρυθμίσεις – συντηρήσεις χώρων δημοτικού κτιρίου Ωρωπού».
8-Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου».
9-Έγκριση μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».
10-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».
11-Έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Λιμνιώνας- Ρίζα- Κατσούνι στη Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Ωρωπού.
12-Έγκριση των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΔΗ ΜΗΤΗΡ» και ορισμός επιτροπής.
13-Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού».
14-Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.137,11 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, έτους 2012.
15-Έγκριση των τελικών προτάσεων του Δήμου επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών Αττικής 2021».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου