Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 4η Απριλίου 2012 ημέρα Τέταρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


1-                 Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2-                 Έγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.
3-                 Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο ‘Ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων’.
4-                 Έγκριση Μελέτης Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο ‘Ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων’.
5-                 Έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ‘Δίκτυο ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής’.
6-                 Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου: Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου.
7-                 Έγκριση Υπεργολαβίας του έργου: ‘Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού και παράλιας Μαρκοπούλου Ωρωπού’.
8-                 Ορισμός Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2012
9-                 Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων για το έτος 2012.
10-             Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.
11-             Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
12- Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου