Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 23η Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.
2-                 Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
3-                 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
4-                 Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
5-                 Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
6-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
7-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δίκτυο Ύδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».
8-                 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.
9-                 Έγκριση της υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του  έτους 2012».
10-             Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού.
11-             Έγκριση της αριθμ.28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
12-             Ίδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
13-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.
14-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.
15-             Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού.
16-             Επιστροφή ποσού 700,00 € στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
17-             Επιστροφή ποσού 90,00 € στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
18-             Επιστροφή ποσού 150,00 € στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου