Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 09:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός μέλους επιτροπής διαγωνισμού για την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Προστασία ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου»
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
5. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων του 2ήμου
6. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη αποστολής λογαριασμών και για ταχυδρομικά έξοδα
7. Έγκριση Απόφασης 2ημάρχου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού οδών έπειτα από βροχοπτώσεις στη 2ημοτική Κοινότητα Καλάμου
8. Έγκριση της απόφασης 203 του Δημάρχου.
9. Έγκριση της απόφασης 210 του Δημάρχου.
10. Έγκριση της απόφασης 211 του Δημάρχου.
11. Έγκριση της απόφασης 212 του Δημάρχου.
12. Έγκριση της απόφασης 216 του Δημάρχου.
13. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 29-6-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων- αίτηση Βλάχου κλπ.)
14. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 20-7-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων-αίτηση Βουκελάτου)
15. Έγκριση της απόφασης 221 του Δημάρχου
16. Τροποποίηση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου