Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών για την δημοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας
2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων
3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για
τις υπηρεσίας παροχής προσωπικού για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού
4. Κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού υλικού
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
8. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικών ταχογράφου
9. Απόδοση προπληρωμής για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου προς το ΙΚΑ
10. Έγκριση Αποφάσεων 1ημάρχου για την επισκευή έκτακτων βλαβών ύδρευσης
11. Έγκριση Απόφασης 1ημάρχου για τον καθαρισμό οδών στην Δημ. Κοινότητα Καλάμου έπειτα από βροχοπτώσεις.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου