Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  27  Ιουνίου  2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1.                  Καθορισμός  ειδικοτήτων  προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  έτους 2012.
2.                  Έγκριση άδειας  τομής οδοστρώματος  και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  του οδικού άξονα Ε.Ο.81 για την εκτέλεση  του έργου «Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου»
3.                  Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.
4.                  Έγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης  του έργου «Ανέγερση Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κάλαμο Δήμου Ωρωπού»
5.                  Έγκριση τροποποίησης  της σύμβασης της μελέτης: Εκπόνηση μελετών  για την πολεοδόμηση ( Ένταξη στο Σχέδιο)της περιοχής «Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε.(Β’ κατοικία) της Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού.»
6.       Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ.55/2007 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Ωρωπού.
7.       Έγκριση υποβολής  πρότασης για ένταξη  της μελέτης  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Κοινότητας Αφιδνών στο χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου για την ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας  ολοκλήρωσης της μελέτης « Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης  του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.
9.       Έγκριση ένταξης της μελέτης « Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης  του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου.
10.     Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου  Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.»
11.     Έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2012. 
12.     Έγκριση μείωσης του μισθώματος του διαμερίσματος που μισθώνει ο Δήμος στον Ιωάννη Βλασταρά σύμφωνα με το Ν.4071/2012.
13.     Αποδοχή ή μη της δωρεάς του ακτινολογικού ιατρείου του κ.Φασουλάκη Νικολάου προς το Δήμο Ωρωπού.
14.     Έγκριση της υπ’αριθμ 51/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ωρωπού με  θέμα «Έγκριση τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού.»
15.     «Επιστροφή ποσού 361,00 € στην ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως  αχρεωστήτως καταβληθέντα.»
16.     Έγκριση της υπ’αριθμ.16/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικονομικού     έτους 2011- έκθεση  Ελεγκτών .»
17.     Έγκριση της  υπ’αριθμ.13/2012  απόφασης της  ΚΕΔΩ με θέμα : «Ορισμός συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012».
18.     Επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.
19.     Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.12/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
20.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να παραστεί στις εργασίες της Γ.Σ. της Διαδημοτικής εταιρείας  «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»
21.     Έγκριση  δαπάνης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τον εθελοντισμό
22.     Έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
23.     Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
24.     Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
25.     Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
26.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
27.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Β/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής


Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου