Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  7  Ιουνίου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας ( δύο)2 μηνών.
  Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατεπείγον  διότι  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.21762/30-5-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  με το οποίο  εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών  ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ο Δήμος πρέπει να προβεί σε  αντίστοιχες προσλήψεις, δεδομένου ότι  ή απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να σταλεί  στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος θα εγκρίνει τον τελικό αριθμό προσλήψεων.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου