Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 15 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Ανάθεση «Μελέτης διαμόρφωσης οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων»
2. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου»
3. Εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού».
4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού».
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την αγορά εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ωρωπού».
7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την αγορά εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
12. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου
13. Έγκριση όρων διακήρυξη για την προμήθεια γραφικής ύλης
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου