Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 19:00

      Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την
30η Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-                 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.
2-                 -Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  τμήματος του Οικισμού  Χαλκουτσίου και οδικού τμήματος  στην περιοχή « ΛΥΚΟΨΟΦΙ» Μαλακάσας
3-                 Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.
4-                 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
5-                 Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
6-                 Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».
7-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
8-                 Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δίκτυο Ύδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».
9-                 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.
10-Έγκριση της υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό
      Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του
     Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του  έτους 2012».
11-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού.
12-Έγκριση της αριθμ.28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
13-Ίδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.
 14- Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης  Δομών & Εγκαταστάσεων από τον Δήμο  στην Κ.Ε.Δ.Ω.
 15-Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κ.Ε.Δ.Ω.
16-Έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τροποποιημένου προϋπολογισμού.
17-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.
18-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.
19-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού.
20-Καθορισμός  αμοιβής πληρεξουσίων Δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο  στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θηβών  κατά τη δικάσιμο της 30-05-2012.


21-Επιστροφή ποσού 700,00 € στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως  καταβληθέν.
22-Επιστροφή ποσού 90,00 € στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
23-Επιστροφή ποσού 150,00 € στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου