Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθειας Ειδών Προστασίας»
5. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 18.09.2012 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Ντίνης Παναγιώτης κλπ/0ήμου "Ωρωπού)
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 18.09.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Παναγιωτοπούλου Μαρία/Δήμου "Ωρωπού)
7. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 19.09.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Τυροβόλη Άννα/Δήμου "Ωρωπού)
8. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 25.09.2012 ενώπιον ΣτΕ (Γιανναρόπουλος
κλπ/Δήμου "Ωρωπού
9. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 26.09.2012 ενώπιον ΣτΕ (Τσενέ Αμαλία/Δήμου
"Ωρωπού)
10. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 26.09.2012 ενώπιον ΣτΕ(Ν.Α.Α.Α. ΚΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ ΑΔΑΜ-226/08 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΑ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ)
11. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 28.09.2012 ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου
12. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
"Ωρωπού στη δικάσιμο της 4.10.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(έφεση ΟΤΕ/Δήμου Ωρωπού)
13. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 8.10.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Δοξανίδης Χρήστος/Δήμου Ωρωπού,Δήμου Διονύσου)
14. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 9.10.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Αγωγή Κ/Ξ Κυριακάκης & Σια/Δήμου Ωρωπίων
15. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 10.10.2012 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (ΕΛΑΤΟΝ Ε.Π.Ε/Δήμου Ωρωπού)
16. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 10.10.2012 ενώπιον ΣτΕ (Παπακωνσταντίνου&
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ/Δήμου Ωρωπού
,Δήμου Διονύσου)
17. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 17.10.2012 ενώπιον ΣτΕ(ΔΥΝΑΜΟΤΟΡΣ ΚΛΠ
ΑΕ/Δήμου Ωρωπού,Δήμου Διονύσου)
18. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 11.10.2012 ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Μπουντρονικόλας Νικόλαος/Δήμου Καπανδριτίου κλπ
19. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου
Ωρωπού στη δικάσιμο της 28.9.2012.10.2012 ενώπιον Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Παπαδοπούλου Μαρία,Ανδριά Ευαγγελία/Δήμου
Ωρωπού.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου