Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για δήλωση παράστασης Πολιτικής Αγωγής και ορισμός δικηγόρου σχετικά με τις χωματερές στη θέση Μπουρδέχτι και Φυτό της Κοινότητας Συκαμίνου.
2.  Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων.
3.  Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού.
4. Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου του Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ.
5.Προτάσεις για  να ληφθούν μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Ωρωπού των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές  από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
6.  Ενημέρωση του Δημοτικού  Συμβουλίου για τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ.
7.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ.55/2007   Α.Κ.Σ. Μαρκοπούλου Ωρωπού. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
8. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας  εργασιών της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (Ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής «Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β΄ κατοικία) της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
9. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
10.  Έγκριση   7ης    αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
11.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  για τον απολογισμό των πεπραγμένων της  Δημοτικής Αρχής έτους 2011.
12. Έγκριση  της υπ΄αριθμ.75/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού –Περιβάλλοντος &Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού»
13.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 83/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού –Περιβάλλοντος &Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.»
14. Μετατόπιση περιπτέρων στους Αγίους  Αποστόλους της Δ.Κ. Καλάμου.
15. Έγκριση της υπ΄αριθμ.18/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα « Ένταξη νέων τμημάτων στις δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω.»
16.Έγκριση της υπ΄αριθμ.  19 /2012 απόφασης  της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων για τη συμμετοχή στα νέα τμήματα της ΚΕΔΩ»
17. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, ύστερα  από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
18.Οικονομική ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.
19.Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.186,89 € από τους ΚΑΠ έτους 2012 , για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των σχολείων.
20.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00€ από την κατανομή πιστώσεων ΣΑΕ055 έτους 2012   για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

                                           Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου