Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων του
Δήμου »
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Λειτουργία Δημοτικού Ασθενοφόρου»
4. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού 1 του διαγωνισμού «Προμήθειας
Λαμπτήρων για το Δημοτικό Φωτισμό»
5. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου "Ωρωπού»
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της.
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
9. Λήψη νέας απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για
τη μίσθωση πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
10. Απόδοση προπληρωμής για τη δαπάνη ταξινόμησης του Δημοτικού
Ασθενοφόρου
11. Λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικού Φόρου
12. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου