Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 1η  Οκτωβρίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:1.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού
2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3.Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου του Δήμου Ωρωπού στην     ΚΕΔΩ.
4. Λήψη νέας απόφασης για Αναπροσαρμογή του Δημοτικού Φόρου.
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση Β τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Δήμου που έχει υποβληθεί με την υπ. αριθμ 271/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6.Έγκριση ένατης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
7.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών»
8.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων»
9.Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού.
10.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις αγροτικών και δασικών δρόμων»
11.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου : «Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσα, Μηλεσίου, Σφενδάλης» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας.
12.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου : «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων» της πρώην Κοινότητας Αφιδνών
13.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου : «Οδοποιία Κοινότητας Μαλακάσας» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας
14. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος»
15.Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα-Α΄ φάση»
16.Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση-βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου»
17.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα-Α΄ φάση»

18.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών για κτίσματα από την πυρκαγιά της 25/08/2012 στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών και προτάσεις για  να ληφθούν μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους
19.Έγκριση Παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Αυλώνα
20.Έγκριση Παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Καπανδριτίου

                                           Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου