Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 29η  Οκτωβρίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1-Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών  πάρκων εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός  ζώνης του Δήμου Ωρωπού.
2-Συζήτηση  επί του θεσμού  των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού.
3-Καθορισμός αμοιβής  πληρεξουσίου Δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του
Μονομελούς  Πρωτοδικείου στη δικάσιμο της 7-11-2012.
4-Επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 
5-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό  του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται  από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.
6-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό  του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης  υπαίθριου πλανόδιου  εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται  από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.
7-Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
8-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/Βάθμιας  Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.
9-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού                                           Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου