Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 10:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 6 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
3. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2008, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2008.
4. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2009, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2009 έως 31.12.2009.
5. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του πρώην Δήμου Ωρωπίων για την χρήση 2010, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το προσάρτημα για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ύδρευσης.
10. Ορθή επανάληψη απόφασης για την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιμο της 5-11-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων- Καρώνης κατά Δήμου Ωρωπού)
11. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων για τη διέλευση των απορριμματοφόρων από την Αττική Οδό.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου