Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 14η  Νοεμβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.         Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων  οικισμού Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού"
2.         Έγκριση  7ης τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012
3.         Έγκριση ανάθεσης  σύνταξης της μελέτης του έργου με τίτλο « Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ωρωπού» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
4.         Λήψη νέας απόφασης  περί του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.
5.         Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ" με κωδικό MIS 349392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
6.         Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 340211 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
7.         Αποδοχή ένταξης της πράξης :" ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 349391στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
8.         Έγκριση Μελέτης και   τρόπου εκτέλεσης  του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ".
9.         Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των όμβριων".
10.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών  του έργου: "Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».
11.       Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση οδού Μαρμαρά Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπού".
12.       Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση όμβριων τμήματος Λ. Αφιδνών και κατασκευή κρασπεδορείθρων - πεζοδρομίων".
13.       Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την "προμήθεια υγρών καυσίμων".
14.       Έγκριση μελέτης για την "προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου".
15.       Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση χώρου του Νεκροταφείου Αγίου  Νικολάου και  κατασκευή τοιχίου».
16.       Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας και ενός αγροτεμαχίου  στην Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» για τη λειτουργία των  Κοινωνικών Δομών «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Δημοτικός Λαχανόκηπος» στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».
17.       Έγκριση 12ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
18.       Αποδοχή ποσού 33.186,89€ από τους ΚΑΠ έτους 2012 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
19.       Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού.                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου