Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 5η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1-  Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013.
2-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου : «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων –κατασκευή αποδυτηρίων» της πρώην Κοινότητας Πολυδενδρίου και νυν Δήμου Ωρωπού»
3-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Συκαμίνου» και καθορισμός του τρόπου
   εκτέλεσης του έργου.
4-Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.265/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο
    «Έγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης ¨Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκόπουλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατιών και Αυλώνα¨ του Δήμου Ωρωπού.
5-Έγκριση  του 3ου  ΑΠΕ ( τακτοποιητικού) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
6-Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης     Δήμου Αυλώνα  ( Α΄Φάση)
7-Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
8-Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου  στον οικισμό Συκαμίνου.
9-Σύσταση Τοπικής Κοινότητας  Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού.
10-Ορισμός αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή  Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
    Δήμου Ωρωπού.


                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου