Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 3 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου "Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου "Ωρωπού»
2. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
3. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Οικισμού Μαρκοπούλου, τμήματος παραλίας Μαρκοπούλου, Ν. Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
4. Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών
απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων»
5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη ΤΚ Σκάλας Ωρωπού
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες εκσκαφών για την υπηρεσία πρασίνου
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διαστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ωρωπού
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών αυτόματου ποτίσματος για την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια θαμνοκοπτικών
12. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών του Δήμου
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος για αποχιονισμούς οδών του Δήμου.
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες καθαρισμού αγωγών ομβρίων υδάτων
15. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
17. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
18. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
19. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για έκτακτη βλάβη ύδρευσης
20. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη ΔΚ Μαρκοπούλου Ωρωπού
21. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την λήψη αντιγράφων τίτλων και μερίδων του Δήμου Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία "Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις μετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα Δικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί διεκδικητικές και συναφείς αγωγές
22. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικών τεχνικού
ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
23. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 359/2012)
24. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Απόφαση 327/2012)
25. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου