Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ματαίωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012


Σας ενημερώνουμε ότι η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 20ης Δεκεμβρίου 2012 με θέμα « Ψήφιση  προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρωπού  έτους 2013» δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω νέων οδηγιών που εκδόθηκαν με την αριθμ. οικ. 47490/18-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αφορά «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».




                                        Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου