Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη ΔΚ Αφιδνών
3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
5. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του .ήμου και αναπλήρωσή της
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και αναπλήρωσή της.
8. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης ύδρευσης.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου