Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 7 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε

απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο του 2012.
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
4. Εξώδικος Συμβιβασμός για καταβολή ποσού 1199,87 Ευρώ μετά από την 24504/2012
αίτηση για εξώδικο συμβιβασμό του Γεώργιου Τσαουσίδη
5. Εντολή σε δικηγόρο για την παράσταση στο ακροατήριο του ΑΠ την 11-12-2012 κατά
τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 3378/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 18-12-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Παντελίδης κατά Δήμου "Ωρωπού - εργατικές διαφορές)
7. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου "Ωρωπού κατά τη
δικάσιμο της 10-12-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Hatkar Service AE κατά
Δήμου "Ωρωπού)
8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων
του Δήμου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι ΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου