Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 19η  Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
2.Επικαιροποίηση  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα δημοτικά τέλη.
3.Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ωρωπού.
4.Λύση της από  9/4/2008 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Καλάμου
5.Λύση της από 5/10/2012 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΕΠ Αυλώνα
6.Έγκριση της υπ΄αριθ. 128/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα ¨ Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012¨
7.Αποδοχή ένταξης της πράξης : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ" με κωδικό MIS 385258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική
8.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού" (τοπ. νέων ιστών & φωτιστικών σωμάτων)
9.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012.
10.Έγκριση της  μελέτης  "Περίφραξη κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου"
11. Έγκριση αίτησης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα Jessica
12-Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 και Επιχειρησιακού Προγράμματος
13-Διαγραφές οφειλών
14-Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση φόρου τιμής στον Μεγάλο Έλληνα Αριστοτέλη Ωνάση

                                   
     Ο   Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
          

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου